Office

Milloin KATSASTUKSEEN


Milloin auto pitää katsastaa?
Henkilö- ja pakettiautojen ensimmäinen katsastus on suoritettava viimeistään sinä päivänä, kun käyttöönottopäivästä on kulunut neljä vuotta (aiemmin kolme vuotta).

Sen jälkeen katsastus tehdään kahden vuoden välein siihen asti, kunnes käyttöönottopäivästä on kulunut kymmenen vuotta. Kymmenvuotiaat ja sitä vanhemmat henkilö- ja pakettiautot katsastetaan edelleen vuoden välein.

Matkailuautojen katsastusaika noudattaa samaa linjaa kuin henkilöautoilla.

Matkailuvaunua, jonka kokonaismassa on 750 kg tai vähemmän, ei tarvitse katsastaa lainkaan. Jos kokonaismassa on 750-3 500 kg, matkailuvaunu tulee katsastaa joka toinen vuosi.

Katsastuspäivän voit selvittää helposti Trafin sähköisestä palvelusta tai ajoneuvosi rekisteröintitodistuksesta, jos olet sellaisen vielä saanut.

Mitä katsastuksessa tapahtuu?
Voit olla katsastuksessa itse mukana tai jäädä odottamaan katsastusta toimiston puolelle. Voit myös jättää auton aamulla katsastusasemalle ja hakea sen illalla katsastettuna pois, kunhan olet sopinut asiasta ennakkoon.

Katsastuksen yhteydessä tarkastetaan:

  • auton kunto
  • rekisteriin merkityt tiedot
  • auton liikenneturvallisuus
  • auton pakokaasupäästöt.

Lisäksi katsastuksen yhteydessä valvotaan autoon kohdistuvien verojen ja maksujen suorittamista.

Jos auto ei mene katsastuksesta läpi tai siinä on vika?
Katsastuksessa havaitun vian perusteella auto voidaan määrätä jälkitarkastukseen, jolloin määräaikaiskatsastuksessa todettu vika tai puute tarkastetaan katsastusasemalla uudelleen. Jälkitarkastus on tehtävä kuukauden kuluessa määräaikaistarkastuksesta.

Lievemmistä vioista voidaan määrätä pelkkä korjauskehotus, jolloin autoa ei tarvitse hyväksyttää uudelleen korjaamisen jälkeen.

Autoa ei saa käyttää liikenteessä, jos sitä ei ole katsastettu tai auto on katsastuksessa määrätty ajokieltoon.

Jos auto on poistettu liikennekäytöstä?
Jos auto on poistettu liikennekäytöstä, se voidaan silti katsastaa, kunhan autolla on liikennevakuutus ja katsastukselle on varattu aika. Autossa tulee olla myös kiinnitetyt rekisterikivet tai siirtolupa ja siirtomerkit. Katsastuksesta auton voi siirtää välittömästi edelleen säilytys- tai korjauspaikkaan.